Over ons...

Ons landbouwbedrijf is gelegen in het West-Vlaamse Dudzele, een deelgemeente van Brugge. Deze wordt uitgebaat sinds 2016 door Steven Schramme en Charlotte Baert onder de naam 't Schottenhof. Ons bedrijf telt ongeveer 90 melkkoeien met bijhorend jongvee. Een deel van de melk verwerken we tot hoevezuivel.

Het is de tweede generatie op het landbouwbedrijf. Van 1982 tot en met 2015 heeft de vader van Steven, Luc Schramme, het bedrijf uitgebaat samen met zijn echtgenote, Els Stroo. Zij hadden toen het bedrijf uitgebouwd tot een gemengd melk- en vleesveebedrijf. In 2005 werd een tweede bedrijf aangekocht, waar Luc en Els nu de vleesveestapel onder hun hoede hebben.

Ook hangt er een rijke geschiedenis aan onze hoeve. Deze dateert al van in de jaren 1100. Toen de zee nog tot in Brugge kwam legden de schapenherders een heuvel (terp of mote) aan om te vluchten als het hoog water werd. Na enkele eeuwen trok de zee altijd maar verder en verder weg van Brugge waardoor er rond de mote een nederzetting is ontstaan; dit zorgde voor de de vorming van het dorp Dudzele. Vandaag staat er een woonhuis op de terp met daarrond de hoevegebouwen. Het woonhuis dateert van 1639.

De website dient niet alleen om de consument te bereiken maar ook collega-melkveehouders. Bij 'Fokkerij' vindt je informatie over 't Schottenhof als fokbedrijf van het Holstein Frisian melkveeras.

Wij wensen u alvast veel kijkplezier op onze website!

En misschien tot binnenkort!

Steven Schramme en Charlotte Baert.